مسدود شدن مسیر کستگ و زردبن به پیشن و مرکز شهرستان راسک

رسانک/ امروز ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، بدنبال بارش سنگین باران در مناطق جنوبی بلوچستان، مسیر کستگ و زردبن از توابع بخش پیشین به شهر و مرکز شهرستان راسک در پی طغیان رودخانه های فصلی مسدود شد.

گفتنی است که این مسیر که در سیل اسفند ۱۴۰۲ تخریب شده بود هم اکنون دوباره مسدود و به طور کلی از بین رفته است و راه ارتباطی هزاران نفر مسدود شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*