معضل سیلندر گاز در سایه بی توجهی مسئولین در شهرستان راسک

به گزارش رسانک، شامگاه روز یکشنبه ۲۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، شلوغی و ‌صف‌ های طویل سیلندر گاز در تاریکی هوا زیر سایه عدم مدیریت صحیح مسئولین در شهرستان راسک باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای شهروندان شده است.

گفتنی است کمبود گاز مدتهاست به یکی از دغدغه های اساسی شهروندان در بلوچستان تبدیل شده، به طوری که شهروندان ساعت ها و حتی روزها باید در صف های طولانی نوبت دریافت سیلندر گاز باشند.

این در حالی است که روزانه صدها تانکر گاز توسط ارگان های دولتی به کشور پاکستان صادر می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*