توصیه یک شهروند به عدم شکار حیوانات در فصل بهار

رسانک/ یک شهروند با انتشار ویدئویی در فضای مجازی از شهروندان بلوچستان و سیستان درخواست می کند تا در فصل زاد و ولد از شکار حیوانات حیات وحش خودداری کنند و با عدم شکار بی رویه مانع انقراض این موجودات شوند.

شکار بی رویه می تواند اثرات مخربی بر جمعیت حیات وحش داشته باشد. بدون فصل شکار منظم یا معیارهای خاصی برای انتخاب حیواناتی که باید شکار شوند، احتمال دارد که یک گونه به دلیل کشته شدن تعداد بسیار زیاد آن، کاملا منقرض شود. تعادل طبیعی هر اکوسیستم به شدت به تعداد شکارچیان و طعمه ها و تعادل مناسب این دو بستگی دارد. اگر این تعادل حفظ نشود، کل اکوسیستم ممکن است به شدت مختل شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*