آزادی “انس عیدوزهی” شهروند بازداشتی بلوچ پس از ۲۸ روز بازداشت

به گزارش رسانک، روز سه‌شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک شهروند بلوچ که در ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، در ایست و بازرسی ورودی شهر کرمان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای نظامی بازداشت شده بود، پس از ۲۸ روز آزاد شد.

هویت این شهروند بلوچ، “انس عیدوزهی”، ۲۳ ساله، فرزند عبدالله و اهل منطقه شیرآباد زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، انس با اتوبوس زاهدان به یزد در حال عزیمت برای کارگری به شهر یزد بوده که توسط نیروهای نظامی مستقر در ایست و بازرسی ورودی شهر کرمان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

از اتهامات مطروحه علیه این شهروند تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*