“توسعه سواحل مکران” دروغی بیش نیست!

رسانک/ مسئولان و رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران با تبلیغات گسترده و وسیع سخن از مزایای طرح توسعه سواحل مکران (بلوچستان) با بیان دروغ هایی همچون از بین رفتن بیکاری در منطقه، صادرات آب شرب، برق و گاز، ساخت شهرها و شهرک های جدید می‌کنند که اینها فقط گوشه ای از تبلیغات عوام فریبانه رژیم ایران است.

در حالی که جوانان بلوچ، روزانه برای لقمه ای نان زنده زنده در آتش می سوزند و کودکان بلوچ برای جرعه ای آب طعمه هوٹگ و گانڈو می شوند و ملت بلوچ برای سیلندر گاز ساعت ها و روزها در صف می ایستند و بلوچستان فاقد ابتدایی ترین امکانات همچون مدرسه، بیمارستان، درمانگاه، جاده و … می باشد.

رژیم جمهوری اسلامی ایران، با پیش شرط «اسکان میلیون ها غیر بلوچ در منطقه»، تصمیم به توسعه این منطقه و از بین بردن معضلات دارند در حالی که زمین آبا و اجدادی شهروندان بلوچ را به بهانه‌های مختلف تصرف کرده و در حال اجرای طرح تصرف سواحل بلوچستان می‌باشد.

توسعه بلوچستان با مهاجران غیربومی به خوبی آشکار کننده نوع دیدگاه رژیم جمهوری اسلامی ایران به ملت بلوچ و بلوچستان است. رژیم جمهوری اسلامی در کنار طرح آمایش جمعیتی در تلاش است تا با تقسیم بلوچستان به چند استان و اسکان میلیون ها غیر بلوچ در این استان‌ها، نام، نشان و فرهنگ بلوچ را به طور کامل از جغرافیای ایران پاک کند.

بلوچستان دارای چنان پتانسیلی می باشد که نه تنها ملت بلوچ، بلکه میلیون ها شهروند دیگر در این منطقه می توانند شاغل شوند و زندگی خوبی داشته باشند، اما فقر تحمیلی به ملت بلوچ، توصیف کننده دیدگاه حکومت های مرکزگرا طی یک قرن گذشته نسبت به ملت بلوچ بوده و تجربه نشان داده است که این حکومت ها هرگز در بلوچستان توسعه و عمران بوجود نخواهند آورد و این طرح ها بهانه برای از بین هویت بلوچ و بلوچستان است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*