برگزاری تجمع اعتراضی بر علیه اعدام ها در بلوچستان و ایران در کلن آلمان

به گزارش رسانک، روز شنبه ۱۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، در مخالفت با اعدام ها در بلوچستان و ایران و اعتراض به صدور احکام اعدام، با همت اعضای حزب مردم بلوچستان شاخه آلمان و سایر آزادی خواهان در شهر کلن آلمان تجمعی برگزار شد.

در این تظاهرات اعضای حزب مردم بلوچستان شاخه آلمان و سایر فعالین سیاسی و آزادی خواه از سایر ملل نیز سخنرانی کردند و “محمد بلوچ” شعری را در تقبیح اعدام قرائت کرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*