اعدام مجازاتی وحشیانه است که باید لغو شود!

اعدام نوعی از بیرحمانه ترین مجازات دولتی است که عملاً در کشورهای غیر دمکراتیک و با ایدئولوژی های تمامیت خواهانه و یا باور ها و اعتقادات محوربینانہ و خود حقیقت باورانہ، به قصد اشاعه رعب و وحشت برای رسیدن به مقاصد سیاسی  و حفظ نظام در سایه ترس، عمدتاً در نظام های دیکتاتوری برای غارت سرمایه های ملی و دزدی و چپاول به اجرا گذاشته میشود.

از ۱۹۵ کشور مستقل جهان ۱۰۸ کشور مجازات اعدام را در قلمرو خود کلا لغو نموده اند و ۷ کشور ھم فقط برای جنایتھای معمولی لغو نمودہ اند۔
با وجود حکم اعدام در قوانین بیش از یک چهارم کشورهای جهان، اعدام عملاً در آن کشورها به اجرا در نمی آید ؛ یا  بسیار به ندرت اتفاق مییافتد.  چیزی در حدود 18% از کشور های دنیا که عمدتاً کشورهایی دیکتاتوری هستند اقدام به اجرای حکم اعدام مینمایند. ایران نسبت به جمعیت خود بیشترین احکام  اعدام ، در جهان را به خود اختصاص داده است.

✍️اکبر بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*