نیمه کاره رها شدن ساخت سالن ورزشی در شهرستان زهک با گذشت ده سال

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، سالن ورزشی در منطقه شهرک کوهک شهرستان زهک در بلوچستان و سیستان در سایه بی کفایتی مسئولین علیرغم تامین بودجه، ده سال است که نیمه کاره رها شده و به بهره برداری نرسیده است.

گفتنی است مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ایران، هیچگاه پیگیر نیازهای شهروندان بلوچ نبوده اند و معدود پروژه هایی هم که در جهت رفاه حال شهروندان آغاز می شوند، فقط منبع درآمدی جهت پیمانکاران غیربومی می شوند و این پروژه ها هیچگاه به سرانجام نمی رسند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*