نهال کاری جوانان شیرآباد زاهدان در منطقه پیربخش برای ایجاد فضای سبز

به گزارش رسانک، شامگاه پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، جوانان شیرآباد زاهدان در منطقه پیربخش اقدام به کاشت نهال برای ایجاد فضای سبز کردند.

این جوانان با راه اندازی یک کمپین مردمی در حال کاشت نهال در شیرآباد برای ایجاد فضای فضای سبز در کوچه و خیابان ها هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*