فوری-گسترش درگیری ها در جنوب بلوچستان؛ حمله به پایگاه سپاه در دو راهی پارود شهرستان راسک

گسترش درگیری ها در جنوب بلوچستان؛ حمله به پایگاه سپاه در دو راهی پارود شهرستان راسک

به گزارش رسانک، بامداد امروز پنجشنبه ١۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، ویدئوهای رسیده حاکی است که افراد مسلح به پایگاه سپاه در دو راهی پارود واقع در شهرستان راسک نیز حمله کرده و درگیری ها در این منطقه نیز آغاز شده است.

تاکنون جیش العدل مسئولیت حمله به این پایگاه سپاه را بر عهده نگرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*