تصاویری از تداوم درگیریها در چابهار

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با گذشت بیش از ده ساعت از حمله جیش العدل به مقرهای نیروهای نظامی سپاه در چابهار، راسک و پارود کماکان این درگیریها ادامه دارد.

رسانه های رژیم جمهوری اسلامی ایران خبر از پایان درگیری ها داده اند اما سازمان جیش العدل در بیانیه ای کوتاه ادعاهای جمهوری اسلامی در خصوص پایان یافتن درگیریها را کذب خوانده و از کنترل بخش های از محور ترانزیتی راسک به چابهار خبرداده و از شهروندان خواسته از تردد در این محور خودداری کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*