احراز هویت شهروند آزاد شده از زندان مرکزی زاهدان

به گزارش رسانک به نقل از حال وش، امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، “احسان قلجه‌ای” از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان که در جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان همراه با خشونت بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

احسان به همراه “عرفان شاهوزهی”، فرزند علی که پیشتر گزارش آزادی‌اش منتشر شده بود، آزاد شده و هر دو نفر از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان می‌باشند.

گفتنی است که عرفان به ۹ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود که پس از ۵ ماه ۱۷ روز معادل ۱۶۶ روز از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

لازم به ذکر است که در روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی و امنیتی صدها شهروند بلوچ که شماری کودکان خردسال بودند را با خشونت و بصورت فله‌ای بازداشت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*