آزادی دو شهروند از زندان مرکزی زاهدان

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۳، «عرفان شاهوزهی» از اعضای انتظامات مسجد مکی زاهدان که در جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در زاهدان همراه با خشونت بازداشت و به ۹ ماه حبس تعزیزی محکوم شده بود پس از ۵ ماه ۱۷ روز معادل ۱۶۶ روز از زندان مرکزی زاهدان آزاد شد.

«عرفان شاهوزهی» فرزند علی، از اعضای انتظامات مسجد مکی، اهل و ساکن زاهدان می‌باشد.

گفتنی است که همراه با عرفان یک زندانی دیگر که از هویت و نوع اتهام وی تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست نیز آزاد شده است.

لازم به ذکر است که در روز جمعه ۲۸ مهر ماه ۱۴۰۲، نیروهای نظامی و امنیتی صدها شهروند بلوچ که شماری کودکان خردسال بودند را با خشونت و بصورت فله‌ای بازداشت کردند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*