ارسالی-خبر فوت سه جوان

خبر فوت سه جوان به نام های جاسم کلمتی ، حمل نوهانی و امیر دبیرستان بلوچ  در نتیجه برخورد دو خودروی سوختبری بسیار شوکه کننده و دردناک بود و چندین خانواده را در غم از دست دادن عزیز فرو برد.

اما از همه هولناک‌تر عملکرد ضعیف مجموعه شهرداری بریس بود که حاضر به ارائه هیچگونه خدمات‌رسانی جهت کنترل آتش خودرو و سرنشینان در داخل آتش نکرد و ماشین و سرنشینان تا آخرین لحظه در آتش سوختند.

آدمی وقتی به خلقت بشر نگاه می‌کند به یک ویژگی بارز که انسان را اشرف مخلوقات قرار داده است می رسد و آن هم وجدان انسان است.

مجموعه شهرداری بندر صیادی بریس و شخص خانم مهنا محمدی چگونه می‌شود که شهرداری با وجود وظایف محوله و نقشش به‌عنوان خدمتگزار مردم از ارائه ماشین آتش نشانی سر باز می‌زند؟ آیا جان انسان تا این حد بی‌ارزش است یا اصلا وجدان انسانی وجود نداشته است؟؟

مگر نه اینکه وظیفه شهرداری ارائه خدمات به مردم است آنهم در حالیکه اینهمه مالیات و هزینه با صدها عنوان از مردم اخذ می‌کنند اما در زمان لازم به وظایف خود عمل نمی‌کنند.

✍خلیل راه‌نورد

گفتنی است که روز دوشنبه ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۳، در پی برخورد دو خودروی وانت سوختبر در محور بریس به پسابندر واقع در شهرستان چابهار سه سوختبر بلوچ “جاسم کلمتی” فرزند خدابخش و اهل روستای کلانی، “حمل نوحانی (هوت)”، فررند محمد حسین و ساکن دشتیاری و “امیر دبیرستان” معروف به واجل فرزند بابو اهل روستای رودیگ ملاداد واقع در دشتیاری جان خود را در شعله‌های آتش از دست دادند.عنوان شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*