بازداشت و بی‌خبری از یک شهروند بلوچ در ایست و بازرسی ورودی کرمان

به گزارش رسانک، روز ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، یک شهروند بلوچ در ایست و بازرسی ورودی شهر کرمان بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای نظامی بازداشت شده و تاکنون از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

هویت این شهروند بلوچ، “انس عیدوزهی”، ۲۳ ساله، فرزند عبدالله و اهل منطقه شیرآباد زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، انس با اتوبوس زاهدان به یزد در حال عزیمت برای کارگری به شهر یزد بوده که توسط نیروهای نظامی مستقر در ایست و بازرسی ورودی شهر کرمان بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است.

به گفته نزدیکان وی، انس بدون دلیل و بیگناه بازداشت شده و با پیگیری خانواده پس از دو هفته از بازداشت وی هیچ کس پاسخگو نیست و هنوز دلیلی برای بازداشت وی مطرح نکرده‌اند.

از اتهامات مطروحه علیه این شهروند تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دست نیست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*