استعفای یکی از اعضای استقبال مسجد مکی پس از احضار دوباره و تحت فشار دستگاه های امنیتی

به گزارش رسانک، روز پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، مولوی نعمت الله ریگی، یکی از اعضای تیم استقبال مسجد مکی که برای دومین بار در هفته جاری توسط اداره اطلاعات احضار و تهدید شده بود، تحت فشار این نهاد مجبور به استعفا شده است.

مولوی ریگی پیشتر در روز دوشنبه ۶ فروردین به همراه مولوی عبدالمالک ملک زاده و مولوی مهدی براهویی دو تن دیگر از اعضای استقبال مکی احضار و تهدید شده بود که بدون توجه به فشارها به وظایف خود در راهنمایی مسافران نوروزی در مسجد مکی ادامه داده بود تا اینکه امروز برای بار دوم احضار و تحت فشار دستگاه های امنیتی نهایتا مجبور به استعفا شده است.

گفتنی است که روز گذشته نیز مولوی محمد طیب فرزند مولوی عبدالحمید در حساب کاربری اینستاگرام خود از فشار دستگاه های امنیتی جهت جلوگیری از ورود مسافران و مهمانان نوروزی به داخل مسجد مکی خبر داده و از این رویکرد حاکمیت انتقاد کرده بود.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر شماری از اعضای تیم استقبال از مسافران نوروزی مسجد مکی زاهدان به نهادهای امنیتی رژيم جمهوری اسلامی ایران احضار و تهدید شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*