گذشت از قصاص قاتل با صلح و سازش بین دو طایفه رئیسی و کشانی در جالک (گلشن)

به گزارش رسانک، شامگاه روز سه‌شنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، با وساطت علما و ریش سفیدان و معتمدین طوایف بلوچ بین دو طایفه‌ای رئیسی و کشانی در شهر جالک (جالق) مرکز شهرستان گلشن صلح و سازش و گذشت از قصاص قاتل انجامید.

این دیوان بلوچی (جلسه صلح) شامگاه روز گذشته با وساطت ریش سفیدان و روحانیون و‌ معتمدین طوایف بلوچ در شهر جالق «آریا رئیسی» به نمایندگی از خانواده خود از قصاص قاتل دو تن از اعضای خانواده خود گذشت کرده و باعث ایجاد صلح و سازش بین دو طایفه رئیسی و کشانی پس از سال‌ها اختلاف و درگیری شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*