ارسال پیام های شرکت در انتخابات به مشترکان تلفن همراه از طرف وزارت کشور

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲، در روز برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس جمهوری اسلامی، برای بسیاری از شهروندان پیام‌های شرکت در انتخابات از طرف وزارت کشور ارسال شده است.

شهروندان بلوچ به دلیل کشتار جمعه خونین زاهدان و خاش، بازداشت و زندانی کردن روحانیون بلوچ، تبعیض، فقر و کشتار روزانه سوختبران بلوچ به طور گسترده انتخابات را تحریم کرده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*