یک دختر بلوچ: “جنگ بین ملت و دولت است/ نه به مباحث قومی”

رسانک/ یک دختر بلوچ که انتخابات مجلس رژیم جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرده می‌گوید این انتخابات، جنگ بین دولت و ملت است و از مباحث قومی دوری کنید زیرا هر کس به مجلس می‌رود برای خودش می‌رود و نه ملت.

این دختر شجاع از زاهدان بر روی یک کاغذ نوشته است:

“دوستان ریگی که متعصبانه به انتخابات نگاه میکنن، بگم باخت ما زمانی است که کاندیدمان به مجلس برود و برد ما [زمانی است که] به نرفتن [به انتخابات] که نشانه‌‌ی رای ندادنمون هست و این پیروزی و سربلندیمون هست.  جنگ بین ملت و دولت هست پس بحث را قومی نکنیم”.

گفتنی است که بعد از قتل عام مردم در جمعه های خونین زاهدان و خاش و‌ دستگیری و بازداشت فله ای معترضان و روحانیون اهل سنت و صدور احکام سنگین برای آنان و اعدام گسترده زندانیان تحت جرایم عمومی و سیاسی در زندان‌های کشور، شهروندان بلوچ از شرکت در انتخابات ناامید شده و کاندیداها و شرکت کنندگان بارها توسط شهروندان به عنوان خائنین به خون کشته شدگان اعتراضات مورد خطاب قرار گرفته شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*