جان باختن یک زندانی بلوچ در زندان تاغزی زابل

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، طبق تماس واصله زندانیان زندان تاغزی زابل با خانواده‌های خود یک زندانی بلوچ به دلایل نامعلومی در این زندان جان خود را از دست داد.

هویت این زندانی جان باخته “حمزه براهویی”، معروف به امیر حمزه، فرزند حکیم، عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، تعدادی از زندانیان زندان (تاغزی) زابل به خانواده‌های خود اطلاع دادند که یک زندانی بلوچ با هویت امیر حمزه براهویی در این زندان فوت کرده و خانواده وی از جان باختن وی اطلاع ندارند و این زندانیان از خانواده‌های خود خواستند تا خانواده این زندانی جان باخته را پیدا کرده و خبر جان باختن فرزندشان را به آنان اطلاع دهند.»

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*