رها کردن پسماندهای بیمارستانی در خیابان‌های شهر چابهار توسط مراکز بهداشتی 

رسانک/ روز چهارشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، ویدئوی دریافتی نشان می‌دهد که مسئولان در مراکز بهداشتی شهر چابهار پسماندهای بیمارستانی را بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی در وسط شهر به صورت زباله رها کرده‌اند که این امر سلامت شهروندان را به خطر انداخته است. 

بر اساس این ویدئو، پسماندهای بیمارستانی در نزدیکی پاساژ سینا در خیابان ابن سینا چهبار (چابهار) انداخته شده‌اند و هیچ توجهی به سلامت شهروندان و محیط نشده است. 

گفتنی است عدم دفع بهداشتی پسماندهای بیمارستانی و رهاسازی آنها در سایه بی تفاوتی مسئولان موجب بروز انواع بیماری ها و‌ به طور خاص بیماری های واگیردار می گردد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*