نبود پزشک در مرکز بهداشت شهر بم پشت سیرکان و بلاتکلیفی بیماران در این مرکز درمانی

به گزارش رسانک، روز دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲، نبود پزشک در درمانگاه بم پشت موجب بروز مشکلات و نارضایتی شهروندانی شده که در این مرکز درمانی بلاتکلیف هستند.

به نقل از یکی از بیماران: “بیماران از تمام نقاط بم پشت و از روستاهای مرزی به این درمانگاه مراجعه می کنند، اما به دلیل نبود پزشک و کارد درمانی در این درمانگاه باید ساعت ها منتظر بمانند و ممکن است تا آمدن دکتر و پرستار، بیماری جان بدهد.”

وی در ادامه افزود: “روستاهای بم پشت تا بیمارستان رازی شهرستان سراوان تقریبا ۱۰۰ تا ۲۵۰ کیلومتر فاصله دارند.”


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*