دستکم بیست مجروح بر اثر برخورد دو‌مینی بوس با خاور در منوجان

به گزارش رسانک، روز یکشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲، بر اور برخورد برخورد دو مینی بوس سرویس کارگران معدن آسمینون منوجان با یک خاور تعدادی از کارگران آسیب دیدند.

بر اساس همین گزارش دستکم ۲۰ کارگر از ناحیه دست و پا آسیب دیده و جهت درمان به بیمارستان منوجان منتقل شدند.

این حادثه تلفات جانی در پی نداشته است.

از هویت مجروحین این حادثه تا لحظه تنظیم گزارش اطلاعی در دسترس نیست.‏


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*