خبر

ویدئویی از تجمع اعتراضی طلافروشان سراوان در اعتراض به افزایش ناامنی و سرقت های مسلحانه

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، طلافروشان شهر سراوان بخاطر ناامن بودن شهر و سرقت مسلحانه شب گذشته سارقین مسلح به یکی از مغازه‌های طلافروشی در پاساژ …..ادامه خبر

خبر

اعتصاب طلافروشان سراوان در اعتراض به ناامنی و سرقت های مسلحانه و بی‌تفاوتی نهادهای امنیتی

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۶ دی ماه ۱۴۰۲، طلافروشان شهر سراوان بخاطر ناامن بودن شهر و سرقت مسلحانه شب گذشته سارقین مسلح به یکی از مغازه‌های طلافروشی در پاساژ …..ادامه خبر