عدم ارائه سوخت خودرو به ماشين های پلاک بلوچستان در استان هرمزگان

به گزارش رسانک، طی روزهای اخیر گزارش های متعددی از عدم ارائه سوخت در جایگاه های مواد سوختی استان هرمزگان به خودروهای دارای پلاک استان بلوچستان و سیستان رسیده که نشان می دهد فشارها بر مردم بلوچستان از سوی نهادهای قضایی و امنیتی بیشتر از قبل شده است.

یک شهروند با ارسال ویدئو می‌گوید، شغلش مسافرکشی است و صدها کیلومتر از بلوچستان برای رساندن کودکانی آمده که بدلیل نبود شغل و بنیه ضعیف اقتصادی مجبور هستند به استان هرمزگان و کار در لنج ها بروند در حالی که باید الان در مدرسه و مشغول تحصیل می‌بودند.

گفتنی است که پیشتر نیز گزارش‌هایی از سایر استان ها مانند یزد نیز مخابره شده بود که برخی جایگاه ها به خودروهای پلاک بلوچستان سوخت ارائه نمی‌دهند در حالی که سالانه هزاران بیمار بلوچ بدلیل نبود زیرساخت و امکانات مناسب بهداشتی در استان بلوچستان و سیستان مجبور هستند به استان های مرکزی همچون یزد و کرمان مراجعه کنند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*