خبر

انسداد مسیر توسط شهروندان بلوچ در محور پهره به سرباز جهت آزادی مولوی فضل الرحمن کوهی

رسانک، شامگاه روز شنبه ۴ آذر ماه ۱۴۰۲، شهروند بلوچ در منطقه سرکور، کوه‌ون، باآتش زدن لاستیک خودرو محور پهره (ایرانشهر) به سرباز را مسدود کرده و خواستار آزادی مولوی …..ادامه خبر

خبر

بندر کرگان جهمنندانی سرا (نیروهای نظامی) سرکارئے نزامی کارِندهان اُرُش و تیرگواری کرتگ. تیرگواریئے سئوبا بازێن زدگ و ٹَپّی بوتگ

رَسانک نیوز، مرۆچی 4 آذر ماه 1402 اِنت. بندرکرگانئے نزامی نیروهانی اُرُش و دێم په دێمێن تیرگوار سئوب بوتگ بازێن بلۆچ جهمنندے زدگ و ٹَپّی بوتگ، بندرکرگان مینابئے زِلهئے اِنت. …..ادامه خبر