تجمع اعتراضی بازنشستگان مخابرات در دزاپ و نقاط مختلف ایران

به گزارش رسانک به نقل از هرانا، روز دوشنبه ١۵ آبان ماه ۱۴۰۲، بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف ایران از جمله دزاپ (زاهدان) تجمع اعتراضی برگزار کردند.

بر اساس این گزارش، همزمان با تجمعات بازنشستگان مخابرات در شهرهای مختلف، شماری از بازنشستگان بلوچستان و سیستان با سر دادن شعارهایی اعتراضی در مقابل ساختمان شرکت مخابرات در شهر زاهدان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

اجرای آیین‌نامه سال ۸۹، کاهش سهم بیمه تکمیلی از ۵۰ درصد به ۲۰ درصد سابق، و پرداخت رفاهیات و سهم خواربار از جمله مطالبات بازنشستگان مخابرات است.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*