اعتراض دانشجویان دانشکده فرخی سیستانی زابل به وضعیت غذای نامناسب

به گزارش رسانک، شامگاه امروز ١۵ آبان ماه ۱۴۰۲، دانشجویان دانشگاه فرخی سیستانی شهر زابل بدلیل کیفیت نامناسب غذای سلف سرویس این مرکز اعتراض کردند.

بر اساس گزارش های دریافتی، این دانشجویان با جمع کردن غذای خود در داخل و بیرون ساختمان سلف سرویس تجمع کرده و خواستار پاسخگویی مسئولین دانشگاه شده‌اند.

در این تجمع، دانشجویان شعارهایی علیه مسئولان دانشکده سر داده و از آنها در بدلیل کیفیت نامناسب غذا اعلام نارضایتی کردند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*