به خطر انداختن جان و مال مردم در سایه بی کفایتی مسئولین در چهبار

به گزارش رسانک، صبح امروز یکشنبه ١۴ آبان ماه ۱۴۰۲، نبود علائم هشدار دهنده در کنار میدان توحید واقع در شهر چهبار باعث شد که یک خودرو به داخل چاله ای بزرگ که شرکت گاز حفر کرده، سقوط کند.

در همین راستا، شهروند خبرنگاران این شهر بندری بلوچستان با ارسال ویدئوهایی از این وضعیت و بی خیالی و بی توجهی مسئولان، اعلام نارضایتی کرده و معتقدند که نه تنها در این مورد بلکه اکثر اقدامات مسئولان و ادارات دولتی بدین گونه است.

بی تفاوت بودن مسئولان در این شهر باعث شده تا روزانه خسارت مالی و جانی برای شهروندان بوجود بیاید.

یک شهروند خبرنگار دیگر معتقد است که در ایران مسئولین با آسودگی خاطر جان شهروندان را به خطر می اندازند، چرا که «صندلی ریاست» را بر اساس روابط به دست آورده اند نه بر مبنای لیاقت و‌ شایستگی و بر همین اساس خود را ملزم نمی دانند که به هیچ کس پاسخگو باشند و شهروندان برای احقاق حقوقشان، دستشان به هیچ جا بند نیست.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*