انتقال دستکم دو زندانی بلوچ جهت اجرای حکم اعدام به قرنطینه زندان دزاپ

به گزارش‌ رسانک، روز ۱۱ آبان ماه ١۴٠٢، دستکم دو برادر زندانی بلوچ که از بابت اتهامات مربوط به‌ مواد مخدر، به اعدام محکوم شده بودند، جهت اجرای حکم به سلول انفرادی زندان زاهدان منتقل شدند.

هویت این دو زندانی “سعید علی زهی”، ۲۵ ساله، مجرد و “اسماعیل علی زهی”، ۲۹ ساله، هر دو فرزند نواب و اهل زابل عنوان شده است.

گفتنی است اسماعیل و سعید در سال ۱۴۰۰ با اتهام مواد مخدر در زابل بازداشت و در دادگاه این شهر به اعدام محکوم شده‌اند.

به گفته منابع آگاه، این حکم در حالی برای آنان صادر شده است که دو برادر مواد مخدری به همراه نداشتند و ماموران برای آنان پرونده سازی کرده و با وجود اینکه دو برادر در دادگاه انقلاب زابل اتهام مطروحه علیه خود را قویا رد کردند، اما قاضی به دفاعیات آنان توجهی نکرده و حکم اعدام برای آنان صادر کرده است.

نامبردگان سپس از زندان زابل به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.


Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*