مولوی امان الله سعدی از اساتید مسجد مکی از زندان زاهدان آزاد شد

به گزارش رسانک، روز گذشته ١٠ آبان ماه ۱۴۰۲، مولوی “امان الله سعدی”، یکی از اساتید مکی زاهدان که به چابهار سفر کرده بود و توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت شده بود، آزاد شد.

مولوی امان الله سعدی بعد از تعطیلات مدارس دینی به چابهار سفر کرده بود که توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.

نیروهای امنیتی از اتهامات این شهروند بلوچ پاسخی به خانواده وی نداده بودند.

مولوی سعدی که در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ از چابهار بازداشت شده بود، پس از هفت ماه از زندان آزاد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*