صف طویل خودروها در جایگاه سوخت شهر مئگس

به گزارش رسانک، بامداد روز ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، زیر سایه مسئولین بی کفایت رژیم جمهوری اسلامی ایران، معضل سوخت و صف های طویل و کیلومتری خودروها در مئگس (مهرستان) و دیگر شهرهای بلوچستان باعث ایجاد مشکلات اساسی برای شهروندان شده است.

‏گفتنی است در حالی که مردم به شدت از لحاظ تامین سوخت جهت خودروهای خود در تنگنا هستند، مسئولین رژیم جمهوری اسلامی ابتدا با شوهای نمایشی اعلام کردند، معضل تامین سوخت حل شده و صفی در جایگاه سوخت وجود ندارد، اما زمانی که خود را با واقعیت صفهای طویل و‌ کیلومتری روبرو دیدند با انداختن مشکل به گردن مردم، عنوان کردند: “کمبود سوخت به دلیل قاچاق سوخت است.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*