فراخوان های مردمی در شهرهای بلوچستان بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی

رسانک/ بدنبال بازداشت مولوی فتحی محمد نقشبندی امام جمعه شهرستان راسک از سوی نیروهای امنیتی در ٢٩ مرداد ماه ۱۴۰۲، فراخوان های مردمی شهروندان بلوچ در شهرهای راسک، سرباز، پهره، شستون و… منتشر شده تا در مقابل فرمانداری های این شهرها تجمع مسالمت آمیز در ساعت ده صبح برگزار شود.

بنا به فراخوان های منتشر شده از عموم مردم درخواست شده که فردا دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، در مقابل فرمانداری شهرهای خود جهت پاسخگویی مسئولین نسبت به بازداشت فراقانونی و وضعیت مولوی فتحی محمد نقشبندی تجمع کنند.

در این فراخوان هدف از تجمع پایان بخشیدن به بازداشت های فراقانونی در بلوچستان عنوان شده و بازداشت امام جمعه شهر راسک نیز در راستای فشار آوردن به مولوی عبدالحمید و مولوی عبدالغفار نقشبندی تلقی شده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*