اختلال شدید در اینترنت زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۹ تیر ماه ۱۴۰۲، اینترنت شهر زاهدان دچار اختلال شدید شده به طوری برقراری تماس برای شهروندان امکان پذیر نیست.

گفتنی است با توجه به جمعه های اعتراضی مردم در شهرهای بلوچستان دستگاه های حکومتی اینترنت را محدود و در برخی مناطق بطور کامل قطع می کنند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*