ارسالی قطع درختان خیابان قدس و جوابیه شهرداری چهبار

قطع درختان خیابان قدس و جوابیه شهرداری چهبار، یکی از اخباری است که بحث هایی را در مورد مسئولین شهرداری ها و میزان تخصص و سوادشان، مطرح می کند.

شهرداری چهبار به گونه ای جهت قطع درختان به “مکاتبات و توصیه های جدی وزارت کشور، منابع طبیعی و محیط زیست مبنی بر حذف درخت مهاجم کنوکارپوس به دلیل نوع ریشه دوانی، تخریب زیرساخت های شهری، تأسیسات آب و فاضلاب، منابع آب زیرزمینی و همچنین تضعیف گونه های گیاهی و جانوری مجاور، مقاومت پایین شاخه ها و احتمال شکستگی حین طوفان  و شرایط بد جوی و بروز خطرات جانی و مالی”، استناد میکند که این دیدگاه را در مخاطب به وجود می آورد که کلیه این ارگانها در یک هفته اخیر ایجاد شده اند و در زمان کاشت درختان امکان مکاتبه و گرفتن استعلام وجود نداشته است.

شهردار و مسئولان وقت با بودجه ای گزاف که از جیب مردم عادی تامین می شود، اقدام به کاشت درختانی کردند، که اکنون بعد از گذشت چند سال، علاوه بر خساراتی که این درختان «زامبی» به وجود آورده اند، مجددا مجموعه شهرداری مجبور به قطع درختان قبلی و با هزینه هایی بسیار گزافتر، کاشت درختان جدید، از جیب مردم خواهد شد.

نکته حائز اهمیت این است که این لکه ننگ را شهرداری به سان یک ابر قهرمان تحت عنوان نجات شهر از چنگال درختان زامبی در کارنامه خویش به عنوان یک دستاورد طلایی ثبت خواهد کرد.

لازم به ذکر است عدم به کارگیری نیروهای متخصص در بدنه شهرداری ها، باعث بروز مشکلات جدی برای شهروندان می شود که نه تنها منافعی از عوارضی که به شهرداری می پردازند عایدشان نمی شود، بلکه تاوان بریز و بپاش های مسئولان و شهردار و ندانم کاری هایشان را هم باید بدهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*