مولوی نقشبندی: زمان پرده از واقعیت ها برمی‌دارد

رسانک/ مولوی عبدالغفار نقشبندی در توييتی نسبت به طرح مسموميت مولوی عبدالحميد اسماعیل زهی، امام جمعه زاهدان و بازداشت انتظاماتی كه فردی مشکوک را دستگير و تحويل نهادهای قضایی دادند، واكنش نشان داد.

وی در صفحه توییتر خود نوشت:
“اينهايي كه امروز حادثه طرح مسموميت شيخ الاسلام مولانا عبدالحميد را ساختگی و شاكی را بجای متشاكی محاكمه و تحت فشار قرار ميدهند، همان هايی هستند كه ديروز قضيه تجاوز سرهنگ كوچكزايی را انكار و بجای مجرم ما را محاكمه كردند، اما زمان، پرده از واقعيت ها بر می‌دارد.”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*