خنثى شدن توطئه ترور مولوى عبدالحميد توسط اطلاعات سپاه

به گزارش رسانک، امروز ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۲، انتظامات مسجد مكى فردى را که در پوشش طلبه علوم دینی از طرف اطلاعات سپاه ماموریت داشته مولوی عبدالحمید را ترور بیولوژیکی کند، شناسایی و بازداشت کرده است.

بر اساس این گزارش، این فرد بلوچ و از ساكنين منطقه دلگان بلوچستان مى باشد که در لباس طالب علوم دينى كه مدت هاست بصورت فردى زاهد در مسجد مى خوابيده و عبادت مى كرده است معرفی شده است.

این فرد که از بلوچ های شیعه شده دلگان می‌باشد در اعترافاتش گفته ماموريت داشته با سمى كه اطلاعات ( اطلاعات سپاه) در اختيارش گذاشته بودند، مولوى عبدالحميد را ترور نمايد.

وی همچنين اعتراف كرده كه هفته اى پانزده ميليون تومان از آغاز شروع عملياتش حقوق دريافت می‌كرده است.

لازم به ذکر است كه پیشتر مولوى محمدعمر ملازهى یکی از روحانیون سرشناس و برجسته بلوچ در تاریخ ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۵  در روستای كوه‌و‌ن از توابع شهرستان سرباز با همين روش ترور شده بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*