اتحاد رمز پیروزی

رسانک/ امروز جمعه ٢۶ خرداد ماه ۱۴۰۲ ، پلاکارد معترضان بلوچ «ما خواستار اتحاد با کردستان، آذربایجان، احواز، ترکمن صحرا و کاسپین هستیم در کنار هم غیر قابل شکستیم»

اتحاد مردم قدرتمندترین رژیم های حاکم را هم از پا در آورده و اکنون زمان اتحاد برای آزادی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*