بی آبی در کنار دریا برای شهروندان “بریس”

به گزارش رسانک، بدنبال گرم شدن هوا در بلوچستان بسیاری از مناطق با مشکل جدی آب مواجه شده است.

شهروندان در منطقه بندری بریس در شهرستان دشتیاری مدت زیادی است که با بی توجهی مسئولین، به مشکل جدی آب برخورده است.

بی آبی برای مردم در بلوچستان در حالی وجود دارد که بارش های خوبی در سال‌های اخیر انجام شده ولی بی‌کفایتی و عدم توجه مسئولان به بهره‌برداری مناسب از این آب ها باعث شده تا مناطق زیادی دچار بحران آب شوند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*