وضعیت نامناسب و غیربهداشتی بیمارستان واش

رسانک/ یک شهروند خبرنگار با ارسال ویدئویی به توصیف وضعیت اسفبار و غیربهداشتی تنها بیمارستان شهرستان واش (خاش) پرداخته است.

گفتنی است شهرستان واش (خاش) تنها یک بیمارستان دارد و محل مراجعه بیماران زیادی از بخش ها و روستاهای اطراف است که با این وضعیت غیر بهداشتی بعضا شهروندان در خطر ابتلا به بیماریهای مسری دیگری قرار می گیرند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*