زخم گلوله های داغ، دردی که تسکین نمی یابد

رسانک/ ویدئو خلوت پدر شهید محمد اقبال نائب‌زهی با فرزندش را به تصویر کشیده است.

پدر و مادر داغداری که با حضور بر سر مزار فرزند، تجلی دردی جانکاه هستند که نه تنها قلب بلوچستان بلکه تمام مردم آزادی خواه را به آتش می کشد.

شهید محمداقبال متولد ۲۰ دی ۱۳۸۳ و کودک کار بلوچِ فاقدشناسنامه بود که در جمعه خونین زاهدان در ۸ مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی جان خود را از دست داد.
نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*