آغاز اعتراضات شهروندان بلوچ در زاهدان

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲، مردم زاهدان همانند جمعه های گذشته در طی مدت هشت ماه اعتراضات خود امروز هم با سردادن شعارهای اعتراضی به خیابانها آمدند.

آنها شعارهایی در حمایت از مولوی عبدالحمید سر می‌دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*