۲۸ ماه مئی روزی سیاه در تاریخ بلوچستان

رسانک/ در تاریخ ۲۸ مه ۱۹۹۸ رژیم جمهوری اسلامی پاکستان با آزمایش پنج بمب اتمی در منطقه چاغی در شرق بلوچستان نام خود را در زمره کشورهای صاحب انرژی هسته ای ثبت کرد.

این آزمایش اتمی مخرب، سبب اختلالات بنیادی در ساختار، سیستم و کالبد انسانی بلوچ های منطقه شد، به طوری که تاکنون مردم و حیوانات نواحی “چاغی” با معلولیت‌های شدید و مادرزادی روبرو هستند.

این اقدام پاکستان بطور قطع روز تاریک دیگری را در تاریخ بلوچستان رقم زده است که اثرات مخرب آن تا نسل‌ها، گریبانگیر مردم شرق بلوچستان خواهد بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*