اعتراضات مردم زاهدان علیه جمهوری اسلامی

به گزارش رسانک، امروز جمعه ۵ خرداد ماه ۱۴۰۲ ، مردم زاهدان در ادامه جمعه های اعتراضی خود در این جمعه نیز با سردادن شعارهای اعتراضی به خیابان آمدند.

آنها شعارهایی علیه جمهوری اسلامی سر می‌دهند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*