جان باختن یک سوختبر بلوچ پس از سیزده روز از تیراندازی نیروهای نظامی در محور زاهدان به خاش

به گزارش رسانک، روز ٣١ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، یک سوختبر بلوچ که در تاریخ ١٨ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، در پی تیراندازی نیروهای پاسگاه جون آباد به سمت خودروی سوختبری اش زخمی شده بود، پس از سیزده روز تحمل درد جان خود خود را از دست داد.

هویت این شهروند بلوچ، عبدالباری براهویی (یاگیزهی)، از منطقه اسپدک زاهدان عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، عبدالباری به همراه ابراهیم براهویی شاگزی، اهل زاهدان در حال سوختبری بوده که نیروهای نظامی بدون هشدار قبلی به سمت خودروی آنها تیراندازی کرده‌اند و اصابت گلوله به او منجر به زخمی شدنش شده است.

در این تیراندازی ابراهیم بدلیل اصابت گلوله در دم کشته شده بود.

لازم به ذکر است که سالانه تیراندازی های بدون ضابطه نیروهای نظامی به سمت سوختبران و شهروندان بلوچ منجر به کشته و زخمی شدن صدها شهروند می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*