چرا بلوچ ها از نشست (جلسه) رئیس جمهور با فعالین اقتصادی و اجتماعی توسعه (پیشرفت و آبادانی) سواحل بلوچستان حذف شدند؟

تصویر چند روز پیش جلسه به اصطلاح فعالان اقتصادی ـ اجتماعی و شورای توسعه مکران با ابراهیم رئیسی در چابهار حکایت از آینده نه چندان دور دهشتناکی از حذف و تبعیض علیه مردم بومی دارد.

تصویری که در آن نه تنها مردم بومی چابهار بلکه همه بلوچ ها با بی شرمی تمام از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی، از آن حذف شده اند.

لازم است که مردم، روحانیون و فعالان اجتماعی و اقتصادی بلوچستان نسبت به این امر اعتراض کنند و اعضای بلوچ مجلس ایران را نیز وادار به واکنش کنند.
 
کشتار بیرحمانه بلوچ ها در زاهدان و خاش و حذف کامل آن در قلب مکران (چابهار) حکایت از آینده بسیار تاریک و مبهمی برای بلوچ و آمایش سرزمینی تحت حاکمیت این رژیم سفاک و خونریز دارد. باید با صدای رسا اعتراض کرد.
 
عبدالستار دوشوکی
مرکز مطالعات بلوچستان ـ لندن

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*