وضعیت نامناسب و عدم پاسخگویی کارکنان اداره پزشکی قانونی ایرانشهر

رسانک/ عدم پاسخگویی و رسیدگی کارکنان به امور مراجعین در پزشکی قانونی شهر پهره (ایرانشهر) باعث نارضایتی شهروندان شده است.

گفته می‌شود کارکنان این نهاد بدون توجه به درخواست‌های مردم بوده و هیچگونه رسیدگی جهت راه انداختن کار مردم ندارند و مراجعین بایستی ساعت ها و بلکه روزها برای امور اداری منتظر بمانند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*