قاتلین جوانان یا “سربازان جان‌باخته میهن”؟!

رسانک/ رضا پهلوی در یک توییت کشته شدن نظامیان در سراوان را محکوم کرد و آن را “اقدام تروریستی” خواند. قصد قضاوت و یا حمایت از گروه و یا فردی نداریم ولی گشودن آتش به سوی جوانانی که از سر فقر و‌ نداری به سوختبری روی آورده اند، عملی مردود و غیرانسانی است.

تیری که این افراد شلیک می کنند باعث شعله ور شدن یا انفجار بار سوختبرانی می شود که گاهی حتی جنازه سوخته ای از آنها برای دفن کردن باقی نمی ماند.

حمایت از سربازان رژیمی که بر سر سفره های جوانانش به جای نان، گلوله می برد و‌ به جای آبادانی، آتش، اگر بیانگر رابطه ای پنهانی بین حامی و رژیمی خون خوار نباشد، نشان از جهل و عدم شناخت و آگاهی گوینده، نسبت به شرایط حاکم بر جغرافیای سیاسی ایران و به طور خاص بلوچستان است.

خشونت و کشتار انسانها مقوله ای محکوم است اما نه آنکه در کوردستان ‎کولبر می‌کشد سرباز وطن است، نه آنکه ‎سوختبر در بلوچستان می‌کشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*