“نه به اعدام”

رسانک/ رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های اخیر تلاش زیادی برای منحرف کردن اذهان کودکان کرده است ولی ملت آگاه بلوچستان همه این نقشه ها را نابود کرده و رشد جوانه ها در بلوچستان خصوصاً پس از جنایات رژيم جمهوری اسلامی در جمعه‌های خونین زاهدان و خاش سرعت بیشتری گرفته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*