اقدام عجیب شهرداری زاهدان در قطع درختان تنومند خیابان دانشگاه زاهدان

به گزارش رسانک، امروز پنجشنبه ٢٨ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، شهرداری زاهدان در اقدامی عجیب درختان تنومند خیابان دانشگاه را قطع کرد.

این درختان در نزدیکی بانک ملی مرکزی و ایستگاه اتوبوس بودند که مردم در گرمای طاقت فرسای این روزها زیر آنها منتظر می‌ماندند.

گفتنی است که این درختان بسیار تنومند بوده و از قدیمی ترین درختان خیابان دانشگاه به شمار می‌رفتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*